Anders werken in de langdurige zorg met zelfredzaamheid

Om vakbekwaam mensenwerk mogelijk te maken, is de zorgbranche bezig met een radicale omslag. Niet alleen met de budgetten en de protocollen, maar ook de relatie met de cliënt en naasten zijn zeer van belang. Zorgorganisaties ontwikkelen zich van budget gefinancierde zorgaanbieders tot cliëntgeoriënteerde zorgondernemers. Anders werken in de langdurige zorg is nodig om de stijgende kosten in de zorg te drukken en ook om de langdurige zorg in de toekomst betaalbaar te houden.

‘’Rond 2040 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt. De grijze druk zal dan 43 procent zijn, bijna het dubbele van nu. Na 2040 neemt de grijze druk af, omdat de naoorlogse generatie dan overleden zal zijn. De daling zal echter niet sterk zijn. In de tweede helft van deze eeuw zal de grijze druk ruim 40 procent zijn, bijna tweemaal zo hoog als nu. De vergrijzing is dus structureel.’’ Dit kenmerkt het Centraal Bureau van de Statistiek.

Zelfredzaamheid geeft cliënten meer inzicht, grip en levensvreugde
Buiten deze ontwikkelingen, is de verandering ook dat ouderen zelf meer regie over hun leven willen hebben. Waar ouderen voorheen naar een verzorgingshuis gingen, willen zij nu liever zo lang mogelijk thuis wonen. Zelfredzaamheid betekent regie over eigen handelen en leven. Zelfredzaamheid wordt dus steeds belangrijker en zorgorganisaties zitten met de vraag hoe ze de zelfredzaamheid van ouderen kunnen versterken. Samenwerking en vraagsturing vanuit de dialoog met de cliënt vormen dus de kern van de transitie. Dit vraagt een andere manier van aanpak.

Hoe breng je zelfredzaamheid het beste in beeld?
Om zelfredzaamheid te stimuleren bij de cliënt, is het van groot belang dat de volledige cirkel van zelfredzaamheid in beeld krijgt. Soms zal een cliënt dat heel duidelijk kunnen verwoorden, maar daar is af en toe ook hulp bij nodig. Praat daarom ook met hun naasten en gebruik de Zelfredzaamheidsradar om de situatie van de cliënt in kaart te brengen. Deze tool geeft duidelijk weer op welke elementen er allemaal gelet moet worden en welke mogelijkheden er zijn om de zorg voor de cliënt te verbeteren. Ga dus uit van een functionele aanpak. Bekijk de mogelijkheden die ouderen en cliënten zelf kunnen en ook graag zelf willen uitvoeren. Bij het ouder worden winnen juist die per­soon­lij­ke keuzes aan belang.

Meer communicatie tussen de cliënt, ervaringsdeskundige en zorgverlener
Voor zorgorganisaties is het ook uiterst interessant om samen te werken met ervaringsdeskundigen, zoals stichting IKONE aanbiedt. Zij geloven erin dat het doorleefde patiëntverhaal unieke inzichten biedt in de zorg. Zij streven ernaar om kansen voor innovatie en transformatie in de zorg te verhelderen.

Technologie helpt bij zelf- en samenredzaamheid
Innovatie is niet weg te denken in onze maatschappij en dit geldt ook zeker voor in de zorg. Om zelfredzaamheid te stimuleren is goede technologie nodig. Deze tools moeten volledig bijdragen aan de wensen die verschillende partijen hebben om zo optimaal mogelijk te kunnen werken.

Zo kan digitaal inzicht en contact ook zorgen dat het foutpercentage nog meer wordt teruggedrongen, omdat mensen inzicht hebben in hun dossiers en de mogelijkheid hebben om hun gegevens te controleren. Eventuele fouten, kunnen daardoor worden onderschept. Technologie is bij uitstek een manier om uit te gaan van iemands mogelijkheden. Het is een hulpmiddel om de eigen vrijheid, regelruimte en participatiemogelijkheden te vergroten, en de inzet van menskracht te verkleinen. Er wordt dan ook een grote groei verwacht van technologie toepassingen in de zorg. CareConnections biedt zorginstellingen en cliënten een IT-oplossing door een Cliëntenapp en Zorgapp voor zorgmedewerkers aan te bieden.

Inspiratie rechtstreeks in je mailbox?

Laat je naam en e-mail adres achter en je bent direct op de hoogte van artikelen, tips, blogs en ons laatste nieuws.

informatie

Download de
brochure

demonstratie

Maak een afspraak
voor een demo

Begin met typen en druk op enter om te zoeken