Klantverhaal: Careander verhoogt cliëntbetrokkenheid met de Eva! app van CareConnections

Cliënten en verwanten betrekken bij de zorg was voor Careander een grote wens. Daarom kreeg Mariëlle Lentjes de nieuwe functie als projectleider voor het opzetten van een Cliënt en Verwant portaal. Bij zo’n proces komt veel kijken en vergt om veel inventarisatie om alle wensen en belangen in kaart te brengen. Zo stelde zij een klankbord op en zijn ze gaan inventariseren waar de vraag lag en welke leveranciers hen daarin konden ondersteunen. Zo kwamen zij al snel uit op de Eva! app van CareConnections. De app die cliënten en verwanten inzicht geeft in het zorgplan, rapportages, cliëntagenda en de algemene afspraken. “Het is bijzonder om te zien hoe we met de klankbordgroep begonnen zijn met ‘een schets aan wensen’ en nu een Careander-app hebben waarmee cliënten en verwanten op een gemakkelijke manier toegang krijgen tot het eigen cliëntdossier”, aldus Mariëlle Lentjes.

Careander ondersteunt mensen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Zij bieden diverse mogelijkheden van wonen, werk- en dagactiviteiten, ondersteuning thuis en voor kind en jeugd bieden zij mogelijkheden voor dagbehandelingen of opvoedondersteuning. Careander werkt vanuit de christelijke visie dat ieder mens uniek en waardevol is. Vanuit een veilige en stimulerende omgeving helpen zij mensen het beste uit zichzelf te halen. Hierdoor kunnen zij het leven leiden dat past bij hun talenten en ambities. Careander is actief in diverse plaatsen in Gelderland.

De pilotfase

“Om een nieuwe app te implementeren bij een grote organisatie als Careander, is een goede voorbereiding van belang. Zo hebben wij gekozen voor een pilotfase van drie maanden, waar zeven locaties, twaalf cliëntnetwerken en tweeëntwintig medewerkers aan hebben deelgenomen. De reacties waren erg positief. De app is overzichtelijk, het doet wat het moet doen, het zorgt voor inzicht en het geeft kortere lijnen tussen alle betrokkenen. Bij de evaluatie van deze pilotfase, was iedereen unaniem het ermee eens dat de Careander-app een grote bijdrage levert voor onze organisatie en voor onze cliënten en verwanten. We zitten nu in fase één en dit houdt in dat wij cliënten en verwanten inzicht geven in hun zorgproces. In fase twee wordt de aandacht gelegd op de interactie en in fase drie ligt de focus op de ontwikkeling van de cliënt. Ik vind het proces erg goed verlopen en kijk uit naar de volgende stappen”, aldus Mariëlle Lentjes, Projectleider Cliënt en Verwant portaal bij Careander.

 

Cliëntbetrokkenheid en -participatie stimuleren

De komende jaren ligt de nadruk steeds meer op de zelfregie van cliënten. Door een te kort aan zorgverleners, moet er oplossingen komen om de kwaliteit van de zorg te waarborgen. “Digitalisering en toegankelijkheid van gezondheidsgegevens spelen hierbij een cruciale rol voor Careander. Daarom is de Eva! app van CareConnections voor onze organisatie een uitkomst. We kunnen op deze manier de cliënt actief betrekken. Uit de pilotfase blijkt dat de cliënten en verwanten het ook zeer op prijs stellen. Ze hebben hierdoor meer grip op hun eigen gezondheid en dit ervaren ze als prettig.”, aldus Mariëlle Lentjes.

Careander over CareConnections 

“Careander werkt al een langere periode met CareConnections. We zijn begonnen om de Zorgapp in te zetten in de ambulante zorg en deze app wordt nu ook in de woonzorg gebruikt en wordt binnenkort uitgerold bij de zorgverleners in de dagbesteding. Het aanschaffen van de Careander-app was voor ons een logische stap om de communicatie tussen alle betrokkenen in de zorg te verbeteren. Zo weet iedereen wat er speelt, neemt de kwaliteit van zorgverlening toe en is het laagdrempeliger om met elkaar te communiceren”, aldus Marielle Lentjes, projectleider Cliënt en Verwant portaal.

Wil je hier meer over weten de Eva! app? Download de brochure! Neem dan contact met ons op! 

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken