De diepte in.. De nCare logging-module

In de rubriek ‘De diepte in’ duiken we steeds wat dieper in een onderwerp. We staan elke keer stil bij een functionaliteit die klanten kunnen benutten, en diepen de mogelijkheden ervan een beetje verder uit. Deze keer gaat het over logging. Elize, consultant bij CareConnections vertelt over de mogelijkheden die de nCare logging-module heeft voor jou.

Speciaal voor beheerders kent nCare de mogelijkheid van logging. Deze functionaliteit registreert alle acties die een gebruiker uitvoert, waarna bijvoorbeeld een beheerder ze kan inzien. Deze gebruikersacties heten ‘user action logs’. Dit zijn acties zoals medicatie aftekenen en klaarzetten, het aanmaken en wijzigen van gebruikers en rollen, en het aanmaken en bewerken van cliënten. Een user action log wordt automatisch gegenereerd.

Medicatieveiligheid en kwaliteit verhogen

Dat medicijnen foutloos worden toegediend, is van groot belang. Medicatieveiligheid in de zorg is een complex proces, en logging helpt hierbij. ‘Door logging heb je de mogelijkheid om op basis van data de medicatieveiligheid te verhogen’, vertelt Elize. ‘Je kunt zien hoe laat een toediening gepland is, en hoe laat deze is afgetekend. Blijkt dat hier vaak veel tijd tussen zit en dat alle toedieningen op hetzelfde tijdstip worden afgetekend? Dan is duidelijk dat medewerkers niet direct na het toedienen aftekenen, terwijl dat wel de bedoeling is volgens de Veilige Principes in de medicatieketen.’ Dit geeft jou als beheerder een handvat om de kwaliteit van medicatieveiligheid te verbeteren.

Een ander voorbeeld is dat je als beheerder ziet dat een bepaalde medewerker vaak de dossiers van cliënten inziet, terwijl de medewerker geen zorg levert aan die cliënten. Dit is niet de bedoeling, en daar kun je op sturen.

Inzicht, verantwoorden en controleren

Als beheerder ben je de spin in het web. Het systeem geeft je inzicht en biedt je de mogelijkheid tot verantwoorden en controleren. Elize: ‘Stel dat er iets gewijzigd is in nCare; de beheerder ziet bijvoorbeeld dat er ineens een afdeling is toegevoegd. Maar onduidelijk is waarom dit is gebeurd, en de vraag is daarnaast of het wenselijk is. Via logging kan de beheerder opzoeken wie dit heeft gedaan en navraag doen naar het hoe en waarom.’

Rondom medicatie gaat wel eens iets mis, ondanks alle veiligheidswaarborgen. ‘Een medicatie-incident kan een risico opleveren voor de gezondheid van een cliënt en voor de veiligheid van een medewerker. Hierbij helpt logging ook. Je kunt er achteraf mee nagaan of er een goede reden was voor een medewerker om het dossier van een cliënt in te zien, of de gegevens in dat dossier te wijzigen.’

Voldoen aan wet- en regelgeving

Logging helpt zorginstellingen te voldoen aan wet en regelgeving. ‘Cliënten hebben het recht om een overzicht op te vragen, waarin staat wie wanneer toegang had tot bepaalde informatie, en deze heeft ingezien’, legt Elize uit. ‘De zorginstelling moet gehoor geven aan dat verzoek volgens de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wabvpz). Zorgaanbieders die vallen onder de Wabvpz, zijn verplicht zich te houden aan de NEN 7513.‘

Voor het vertrouwen van de cliënt in de zorgmedewerkers, is het belangrijk dat de cliënt hem of haar kan controleren. En voor de zorginstelling is het enorm praktisch dat de logging-module dit op heel eenvoudige wijze faciliteert.

Aan de slag met logging

Logging is een aparte module bovenop de nCare-app, die je grip geeft op jouw data. Wil je gebruikmaken van logging? Dan is een eenmalige implementatie nodig. Een consultant van CareConnections verzorgt in samenspraak met jou deze implementatie. Onze ontwikkelaars zorgen ervoor dat de implementatie gerealiseerd wordt.

Omdat je met gevoelige data aan de slag gaat, en wij veiligheid voorop stellen, hoort bij deze implementatie een training. Na de implementatie en training kun je vervolgens zelf aan de slag. Via de klantomgeving kun je logging aanvragen en direct een datum voor een training boeken. Wij zorgen ervoor dat de logging-module klaarstaat zodra de training start.

Begin met typen en druk op enter om te zoeken