Meer zelf- en samenredzaamheid met de app Eva!

Meer inzicht voor betere zorg! 

null
1-oval

Verhoog de participatie tussen cliënt, mantelzorger en zorgverlener met de app Eva!
De komende jaren ligt de nadruk steeds meer op de zelfregie van cliënten.  Digitalisering en toegankelijkheid van gezondheidsgegevens spelen hierbij een cruciale rol. CareConnections faciliteert met haar app de participatie tussen de cliënt, verwant en mantelzorger. Dit bevordert zelf- en samenredzaamheid en verbetert de kwaliteit en veiligheid van zorg en leven.

Monitoren op de kwaliteit van het zorgplan
Een online zorgplan geeft de cliënt en zijn vertegenwoordiger de mogelijkheid om op ieder moment inzage te hebben in de afspraken die er gemaakt zijn. Doordat de cliënt meer zicht heeft op de geleverde zorg, kan er beter worden gestuurd met wat goed gaat en waar aandachtspunten liggen. De familie kan doelgerichter vragen, bijspringen waar nodig en krijgt meer begrip voor de keuzes van zorgverleners.

Rapportages inzien en lezen
Een van de belangrijkste doelen voor effectief rapporteren in de zorg is op een manier rapporteren die voor iedereen die het leest zo duidelijk mogelijk is. De rapportage wordt door een pushmelding getoond op de mobiele device van de cliënt en/of verwant. Zo is iedereen op de hoogte van wat er speelt en wordt de cliënt en verwant, steeds meer zelf- en samenredzaam. Samenwerking en vraagsturing vanuit de dialoog met de cliënt vormen dus de kern van de transitie.

Cliëntagenda
Geen losse (papieren) agenda’s meer, maar een gedeelde real-time cliëntagenda voor alle betrokkenen. Inzage in de cliëntagenda zorgt voor een duidelijke afstemming met elkaar. Door gps-tracking via de mobiel van de zorgverlener, is het voor de cliënt en verwant ook inzichtelijk of de verzorger op tijd bij de cliënt aanwezig kan zijn.

bluetooth

Informatie op de gewenste manier

Alles draait om de gebruiksvriendelijkheid voor de gebruiker. Dit is ook wat de cliënt, verwant en zorgorganisatie van ons mag verwachten. De cliënt heeft daarom de keuze om: De belangrijkste informatie in de app te lezente laten voorlezen of te bekijken met foto’s en picto’s. Zo blijft de app laagdrempelig en voor iedereen bruikbaar.

mockup-11-kopie_2

Voordelen van de app Eva!

 • null
  Geen e-mailadres en wachtwoord meer nodig
 • null
  Meer inzicht voor de cliënt, verwant en zorgprofessional
 • null
  Hogere participatie van de cliënt en verwant
 • null
  De keuze hebben om de informatie in de app te lezen, voor te laten lezen of te zien met foto’s en picto’s.
 • null
  Alle cliëntinformatie beschikbaar en altijd up-to-date
iphone-front-2
 • null
  Eenvoudig autorisatie toekennen met Bluetooth
 • null
  Laagdrempelig inloggen met fingerprint, Face ID en pincode
 • null
  Mogelijkheid tot het versturen van pushmeldingen
 • null
  Mogelijkheid voor eigen huisstijl en organisatie-app in de store
 • null
  Uitstekend beveiligd volgens de actuele wet- en regelgeving

Meten = weten
Door alle functionaliteiten binnen de app Eva! te meten, is het voor de zorginstelling inzichtelijk hoe vaak de app gebruikt wordt en wat de belangrijke functionaliteiten zijn. Het geeft de zorginstelling de informatie die belangrijk is voor de doelgroep en waar eventueel processen geoptimaliseerd kunnen worden.

2-oval

Begin met typen en druk op enter om te zoeken